Rapportera ett problem

Här kan du rapportera ett fel du stött på i samband med att du använder systemet.

Så här rapporterar du ett fel:

  1. Klicka på knappen ovan för att starta rapporteringen. Denna sker i ett popup-fönster.
  2. Kom ihåg att försöka vara så utförlig i sin beskrivning av problemet som möjlig då det underlättar felsökningen.
  3. >Om du har möjlighet att bifoga en skärmavbild (screenshot) på hur det ser ut när problemet inträffar underlättar även det felsökningen.