Vi scannar dina bilder

Scanna dina gamla minnen. Printa nya bilder eller få en digital kopia.

Låt oss överföra dina gamla bilder till en digitalt fil. Varje bild skannas manuellt i en digital JPEG-fil och du kan sedan välja att låta oss printa en ny bild, förstoring eller bara få den som en digital kopia. Vi tar även emot hela album och hjälper er med kopior så som vid dödsbon mm.

Retuschering av fotografier
När vi scannar dina bilder kan vi även hjälpa dig att reparera ett skadat foto eller konstverk och återställa färger så nära orginalet som möjligt. Vill du även göra om färgbilder till svartvitt så fixar vi det med.
Avfotografering
Vi kan även hjälpa till att fotografera av större bilder och konsverk och göra papperskopior eller digitala filer av dem.